Advokat Sabina Saramo

Om Sabina

Sabina utexaminerades som juris magister i maj 2014 från Helsingfors universitet. Hon har sedan dess auskulterat vid Österbottens tingsrätt och blev i april 2016 utnämnd till vicehäradshövding. Sabina har tidigare arbetat vid vår byrå som assistent under studietiden och hann även fungera som biträdande jurist vid byrån i några månader före hon åkte till norra Thailand där hon arbetade med minoritetsfrågor i den pågående fredsprocessen i Myanmar. Sabina blev medlem i Finlands Advokatförbund 2019 och är salary partner på byrån sedan 2019.

Specialkunnande inom:

  • rättegångar
  • arbetstvister
  • förvaltningsärenden
  • jorddomstolsärenden
  • vårdnadstvister
  • testamenten
  • intressebevakningsfullmakter