Asiakastietoa

Etämyynnin ennakkotiedot & tietoa kotisivuistamme.

Etämyynnin ennakkotiedot

Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy
Kauppapuistikko 12 B 11
65100 VAASA
Puh (06) 356 5600
Sähköposti info@anb.fi

Toimisto on merkittynä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja toimiston Y-tunnus on 2717791-4. Toimiston arvonlisäverotunniste on FI2717791-4.

Toimiston asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Heille on annettu asianajajan ammattinimike Suomessa ja asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

Toimiston palveluhinnasto löytyy alasivulta ”hinnasto”. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Asianajotoimisto Näsman & Båsk tarjoaa asianajopalveluita. Toimeksiannot suoritetaan huolellisesti ja ammattimaisesti hyvää asianajajatapaa noudattaen. Toimistolla on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteistiedot ovat:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Kyllikinportti 2, Helsinki
Postiosoite: 00017 Fennia
puh. 010 5031
info@fennia.fi
www.fennia.fi

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin tai verkkosivujen välityksellä tai muun etäviestimen avulla tehty sopimus ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta. Tätä peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos toimeksiannon suorittaminen on kuluttajan suostumuksella aloitettu.

Tietoa kotisivuistamme

Onko sinulla ongelmia sivun näkyvyyden kanssa?

Useat eri tekijät voivat vaikuttaa siihen, että nämä internetsivut eivät näy näytölläsi normaalisti. Pyydämme sinua tarkistamaan näyttösi asetukset ja selaimesi. Erilaiset selaimet voivat nimittäin näyttää sivun eri tavalla. Jos sinulla edelleen on ongelmia sivujemme kanssa, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info@nasmanbask.fi.

Vastuuvapauslauseke

Näillä sivuilla oleva Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy:n laatima teksti ja informaatio on tehty käytettäväksi vain tiedonsaantitarkoitukseen, eikä sitä tule pitää oikeudellisen neuvon lähteenä. Sivuillamme olevaa tietoa ei tule hyödyntää ilman asianajajan tai muun oikeudellisen avustajan konsultointia.

Tämän sivun sisältö saattaa olla vanhentunutta ja siitä saattaa puuttua viimeisimmät lainmuutokset tai päätökset. Täten sivujen tekstillä ei voida ottaa kantaa uusiin tai vireillä oleviin tapauksiin.

Jotkut Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy:n kotisivuilla olevista linkeistä voivat ohjautua muille Internet-sivuille. Sivuillamme ei ole tekemistä linkkien kautta esiin tulevasta materiaalista, eikä toimistomme myöskään sponsoroi tai suosi kyseistä materiaalia. Toimistomme ei ole myöskään millään tavoin hyväksynyt linkkien sisältöä.