Kundinfo

Förhandsinformation vid distansförsäljning & information om hemsidan.

Förhandsinformation vid distansförsäljning

Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab
Handelsesplanaden 12 B 11
65100 VASA
Tfn (06) 356 5600
E-post info@anb.fi

Byrån är införd i det handelsregister som förs av Patent- och registerstyrelsen och dess FO-nummer är 2717791-4. Byråns mervärdesskattenummer är FI2717791-4.

Advokaterna vid byrån är registrerade i Finlands Advokatförbunds advokatförteckning. De har tilldelats yrkesbeteckningen ”advokat” i Finland och övervakande myndighet är:

Finlands Advokatförbund
PB 194 (Simonsgatan 12 B)
00101 HELSINGFORS
tfn (09) 6866 120
info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

Byråns prislista finns på undersidan ”prislista”. Priserna är i kraft tillsvidare.

Advokatbyrå Näsman & Båsk erbjuder advokattjänster och uppdragen sköts professionellt och med omsorg samt med iakttagande av god advokatsed. Byrån har tecknat en ansvarsförsäkring med tanke på eventuella egendomsskador. Försäkringen är förenlig med Finlands Advokatförbunds anvisningar om ansvarsförsäkringar. Försäkringsgivarens kontaktuppgifter är:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
Kyllikkiporten 2, Helsingfors
Postadress: 00017 Fennia
tfn 010 5031
info@fennia.fi
www.fennia.fi

Enligt 6 kap. 14 § i konsumentskyddslagen har en konsument rätt att häva ett avtal som ingåtts per telefon, brev eller e-post eller via webbplatsen eller något annat medium för distanskommunikation genom att lämna ett meddelande till uppdragstagaren inom 14 dagar från det att han eller hon har tagit emot uppdragsbekräftelsen. Konsumenten har dock inte denna hävningsrätt, om fullgörandet av uppdraget har inletts med konsumentens samtycke.

Information om hemsidan

Har du problem med att se denna webbsida?

Om denna webbsida ser konstig ut kan det bero på ett flertal olika saker. Vi ber dig kontrollera dina skärminställningar och din webbläsare. Olika webbläsare kan nämligen visa sidan på olika sätt. Om du ännu har problem med att se denna webbsida ber vi dig kontakta oss per e-post: info@nasmanbask.fi.

Ansvarsfrihetsklausul

Materialet och informationen på denna webbsida har gjorts tillgängligt av Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab endast i informationssyfte och informationen på webbsidan skall inte ses som juridiska råd. De personer som tar del av informationen på denna webbsida skall inte handla utifrån informationen utan att ha konsulterat ett juridiskt ombud.

Innehållet på denna webbsida kan vara föråldrat och sakna de allra senaste lagändringarna eller avgörandena och skall inte ses som ställningstaganden i framtida eller nu anhängiga ärenden.

Några av länkarna på advokatbyrå Näsman & Båsk Ab:s webbsida kan leda till andra webbsidor. Vår webbsida har inget samband med materialet som kommer upp i samband med länkar och byrån varken sponsorerar eller rekommenderar sådant material. Byrån har inte heller på något sätt godkänt länkarnas innehåll.