Dataskyddsbeskrivning

 1. Registeransvarig
  Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab
  Handelsesplanaden 12 B 11, 65100 Vasa
  Tel. 06 356 5600, E-post info@nasmanbask.fi

 2. Kontaktperson i registerärenden
  Kontorschef Maarit Näsman
  maarit.nasman@nasmanbask.fi

 3. Registrets namn
  Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab:s register över kontakter på webbplatsen.

 4. Personuppgifternas användningsändamål
  Personuppgifter sparas för att kunna svara på kontaktbegäran som kommit via webbplatsen.

 5.  Registrets informationsinnehåll
  Användaren kan uppge följande personuppgifter:
  – Namn
  – Kontaktuppgifter
  – Meddelande
  Dessutom sparar vi tidpunkten då meddelandet har blivit sänt (datum och tid).

 6. Stadgeenliga uppgiftskällor
  Uppgifter som samlas in i registret kommer direkt från användaren själv, i samband med att användaren besöker webbplatsen.

 7. Stadgeenlig överlåtelse av uppgifter
  Uppgifter från registret kan delas internt inom Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab samt med Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab:s underleverantörer.

 8. Uppgifternas överföring eller överlåtelse av uppgifter utanför EU eller EES
  Personuppgifter överförs i allmänhet inte utanför EU eller EES. Bruket av vissa produkter och tjänster förutsätter att persondata flyttas utanför EU. Dylika tjänster är analys av webbsajten: Google Analytics, Google Tag Manager och Microsoft Clarity (USA). Grunder för överföringen är standardvillkor som godkänts av EU-komissionen. Vi har prövat att överföringen av information gällande ovannämnda tjänster inte utgör någon risk för personuppgifter.

  • Principer för skydd av registret
   Endast den registeransvariga samt särskilt definierade personer har tillgång till uppgifterna i registret. Endast definierade personer har rätt att hantera och upprätthålla uppgifter i registret. Alla som behandlar registeruppgifter är bundna av sekretessplikt.

   Datanätverket och ADB-enheterna, i vilka registret finns, är skyddade med brandmurar. Den regiosteransvariga har även vidtagit andra tekniska åtgärder för att skydda registret från obehörigt tillträde och användning.

  • Cookies
   På denna webbplats används cookies. Cookies är uppgifter som beskriver användningen av internettjänsten, och som sparas t.ex. på användarens dator eller i en annan dataterminal. Cookies används för att styra kontakten mellan webbläsaren och webbtjänsten. Användaren kan välja att förhindra användningen av cookies genom att ändra på inställningarna i webbläsaren.

  • Webbplatsens datainsamling
   Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab samlar följande anonyma uppgifter med hjälp av Google Analytics, Google Tag Manager och Microsoft Clarity:
   – De sidor på webbplatsen som användaren besökt
   – Tid som spenderats på webbplatsen
   – Sättet som användaren kom till webbplatsen (t.ex. via Google eller en annan sida)
   – Användarens geografiska läge med ortnoggrannhet
   – Möjliga intressen som användaren uppgett
   – Användarens kön, ifall användaren har uppgett denna information
   – Vilken apparat användaren har använt för att besöka webbplatsen (t.ex. dator, mobiltelefon, surfplatta…)

   Google Analytics är ett allmänt statistikverktyg för webbsidor. Med hjälp av Google Analytics, Google Tag Manager och Microsoft Clarity strävar Näsman & Båsk Ab till att utveckla kvaliteten på sina tjänster till sina kunder.

  (uppdaterad 19.4.2021)