Hartman suora sin iso (2)

Offentlig sektor

Till våra klienter i denna kategori hör främst statliga inrättningar och kommuner.

Nedan hittar du de vanligaste ärendena vi sköter för denna kundgrupp – men vi har också kunnighet och kapacitet att ta oss an större helheter och jobbar även med flera större klienter.

”Vi har skött många juridiska ärenden med hjälp av Näsman & Båsk och är mycket nöjda med den service vi fått. Juristen har lyckats förklara, på ett tydligt och detaljerat sätt, vad olika saker betyder och samarbetet med byrån har varit både smidigt och naturligt.”

- Lauri Laajala, kommundirektör för Perho kommun