hartman talo_B&W

Förvaltningsärenden

Till våra vanligaste ärenden inom förvaltningsrätt hör frågor kring planering, bygglov och sociala förmåner. Utöver det sköter vi också allt från tvister gällande strandplanering till fredningsfrågor. 

Vi har ett flertal jurister med erfarenhet av frågor inom förvaltningsärenden – och har även framgångsrikt skött tvister i förvaltningsdomstolen. 

Har du frågor kring ämnet?

Ta kontakt