Pylväs ja reliefi mustavalkoinen

Tjänster & arbetsförhållanden

En av de största skillnaderna mellan arbetstagare och tjänstemän är det juridiska ansvaret – och därmed olika regler som tillämpas för respektive kategori.

Vi är vana att handlägga ärenden som gäller både arbetsavtal och tjänsteförhållanden för kommuner och andra offentliga inrättningar. Vi har företrätt parter i flera olika processer om tjänsteförhållanden i förvaltningsdomstolen.

Har du frågor kring ämnet?

Ta kontakt