gråsten

Insolvens

När det kommer till insolvensrätt kan man anlita vår byrå både för rollen som utredare i företagssaneringar eller som boförvaltare eller företrädare för någon part i konkursprocesser.

Ibland blir dessa ärenden tvistiga. Är ett bolag insolvent? Finns det förutsättningar för en företagssanering? I sådana frågor har vi företrätt olika samfund vid ett flertal tillfällen.

Har du frågor kring ämnet?

Ta kontakt

Vänligen lämna ditt meddelande nedan, så kontaktar vi dig inom kort.