trädetaljer

Avioero

On hyvä tietää mitä tulee ottaa huomioon, jos lähdet puolisosi kanssa eri teille.

Harva suunnittelee avioeroa naimisiin mennessään, ja siksi voi tuntua ikävältä ajatukselta valmistautua siihen etukäteen. Tilastot kuitenkin osoittavat, että suuri osa avioliitoista päättyy avioeroon, ja pelkästään se on jo hyvä syy tutustua avio-oikeuden vaikutuksiin omaa tilannetta ajatellen. Myös avioehdon tekemistä kannattaa miettiä.

Avio-oikeus tarkoittaa puolison oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Avioerossa molemmilla osapuolilla on oikeus puoleen siitä omaisuudesta, mikä heillä on, riippumatta siitä kumpi omaisuuden on alun perin ostanut, perinyt tai muilla keinoilla saanut. Avioehdon avulla voidaan poiketa tästä pääsäännöstä. Avio-oikeuden poistamisella voidaan myös vaikuttaa perillisten saaman perinnön kokoon.

Virallisin termein avioero tarkoittaa avioliiton purkamista molempien osapuolien vielä eläessä. Avioliitto päättyy käräjäoikeuden päätöksen myötä, ja hakemuksen voi tehdä vain toinen osapuoli tai aviopuolisot yhdessä. Käytännössä prosessi kestää vähintään kuusi kuukautta, sillä päätöksen avioerosta voi saada tuomioistuimelta vasta puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen. Jos puolisot ovat asuneet erillään vähintään kaksi vuotta, voidaan avioero myöntää ilman harkinta-aikaa.

Avioehto on sopimus, jolla voidaan määrätä miten aviopuolisoiden omaisuus jaetaan avioerotilanteessa. Jotta avioehto olisi pätevä, se täytyy rekisteröidä toimittamalla alkuperäinen avioehto sekä rekisteröintihakemus Digi- ja väestötietovirastoon.

Avioeron yhteydessä voi ilmetä muita juridisia kysymyksiä, kuten:

  • Ositus tai omaisuuden erottelu
  • Huoltajuus, elatus ja tapaamisoikeus – jos on yhteisiä lapsia
  • Joissakin tapauksissa puolison elatus

Yhteisten lasten huoltajuus

Jos vanhemmat ovat yhtä mieltä siitä, kuinka lasten huoltajuus jaetaan, voidaan asiasta tehdä sopimus lastenvalvojan luona. Lapsen kotikunnan sosiaalilautakunta vahvistaa sopimuksen. Joskus käy niin, ettei asiasta päästä sopuun, ja silloin siitä tehdään päätös käräjäoikeudessa – lue lisää huoltajuuskiistoista täältä.

Asiantuntemuksemme avioerokysymyksissä on laaja ja jokaisen asiakkaan tilanne on erilainen – olemme täällä sinua varten, olipa tilanteesti millainen tahansa.