trädetaljer

Skilsmässa

En skilsmässa kan vara antingen en överraskande lätt eller en överraskande komplicerad process – rent tekniskt sett. Oberoende av hur processen ser ut är det bra att veta vad som bör tas i beaktande då man går skilda vägar.

En skilsmässa är något få av oss på förhand planerat och därför kan det kännas som en skrämmande tanke att ens mentalt förbereda sig inför den. Statistiken visar ändå att en stor del av äktenskap slutar i skilsmässa och redan det kan ses som en bra orsak för att se över giftorättens inverkan på den egna situationen. Eventuellt bör man också överväga ett äktenskapsförord

Giftorätt är en äkta makes eller makas del i det gemensamma boet (bådas egendom och förmögenhet). Vid skilsmässa har båda parterna i regel rätt till hälften av det som finns i boet, oavsett vem som har köpt, ärvt eller på annat sätt fått egendomen från början. Genom ett äktenskapsförord kan man avvika från den här huvudregeln. Genom att utesluta giftorätten kan man även inverka på storleken av det arv som arvingarna får.

I officiella termer innebär en skilsmässa en upplösning av äktenskapet medan båda makarna fortfarande lever. Äktenskapet upphör genom beslut från tingsrätten och ansökan kan göras antingen av ena parten eller av båda makarna gemensamt. I praktiken tar processen minst sex månader, eftersom skilsmässan kan fås från domstolen först efter ett halvt års betänketid. Om makarna däremot bott isär i minst två års tid kan skilsmässan beviljas utan betänketid.

Ett äktenskapsförord är ett avtal i vilket man kan bestämma hur makarnas egendom ska delas om äktenskapet upphör. Äktenskapsförord måste registreras vid myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att gälla.

I samband med en skilsmässa blir även andra juridiska frågor aktuella, såsom:

  • Avvittring eller avskiljande av egendom
  • Vårdnad, underhåll och umgängesrätt – om man har gemensamma barn
  • I vissa fall underhåll för maken eller makan

Vårdnad om de gemensamma barnen

Om man som föräldrar är överens om hur vårdnaden av barnen skall delas kan man sluta ett avtal om saken. Ett sådant avtal bör fastställas av barnatillsynsmannen på hemorten. Ibland kommer man dock inte överens och då kan saken avgöras i tingsrätten – läs mer om vårdnadstvister här.

Vår expertis inom frågor kring skilsmässor sträcker sig tillbaka ända till 1998 – trots det är varje klients ärende unikt och vi finns här för att hjälpa dig i din specifika situation.