Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja täytyy aina laatia hyvissä ajoin – toisin sanoen ennen kuin edunvalvonta tulee ajankohtaiseksi.

Edunvalvontavaltakirjalla voidaan etukäteen määrätä henkilö, joka huolehtii asioistasi silloin, kun omien asioiden hoitaminen ei enää onnistu. Asiakirjassa edunvalvontavaltuutuksen antaja päättää itse, mitä asioita valtakirja koskee. Tavallisimpia valtakirjaan sisällytettäviä asioita ovat esimerkiksi pankki- ja vakuutusasioiden hoitaminen.

Huomioon otettavia asioita edunvalvontavaltakirjan laatimisessa:

  • Ole ajoissa liikenteessä – sitten kun edunvalvonnalle on tarvetta, on jo liian myöhäistä tehdä valtakirjaa
  • Edunvalvontavaltakirja on määrämuotoinen oikeustoimi, mikä tarkoittaa sitä, että sen tulee noudattaa tiettyjä vaatimuksia
  • Valtakirja on paljon joustavampi kuin laki ja se voi myös sisältää paljon yksityiskohtia, jotka poikkeavat laista

Muita asioita, joita kannattaa miettiä:

  • Kenet valitset edunvalvojaksi – onko tällä henkilöllä käytännössä mahdollisuus hoitaa asioitasi?
  • Ole niin yksityiskohtainen kuin mahdollista, jotta läheisesi voivat välttää keskinäiset kiistat
  • Mieti omia erityisiä toiveitasi hoidon ja muiden tärkeiden asioiden suhteen

On myös syytä ottaa huomioon, että valtakirjan laatimisella ei menetä mitään, vaan valtakirja tulee voimaan vasta, jos ja kun tarve ilmenee. Kun se aika tulee, on digi- ja väestöviraston vahvistettava valtakirja. Sen jälkeen valtakirjassa nimettyä henkilöä aletaan kutsua valtuutetuksi ja vasta silloin hän saa ne oikeudet, jotka valtakirjassa on hänelle annettu. 

Me Näsman & Båskilla annamme sinulle konkreettisia neuvoja siihen, mitä valtakirjan tulisi sisältää ja autamme sinua edunvalvontavaltakirjan laatimisessa. Voit ottaa yhteyttä tästä.