Intressebevakningsfullmakt

En intressebevakningsfullmakt behöver alltid upprättas i god tid – det vill säga före det blir aktuellt med intressebevakning.

Genom att göra upp en intressebevakningsfullmakt kan man på förhand utse vem som ska sköta om ens angelägenheter, ifall det skulle uppstå en situation då man inte längre kan göra det själv. I dokumentet bestämmer fullmaktsgivaren själv vilka saker fullmakten ska gälla. Exempel på vanliga saker som kan inkluderas i fullmakten är skötandet av försäkrings- och bankärenden.

Saker att ta i beaktande med en intressebevakningsfullmakt:

  • Att vara ute i god tid – när behovet av intressebevakning faktiskt uppstår är det redan för sent att göra upp en fullmakt
  • Intressebevakningsfullmakten är en formbunden handling, vilket betyder att den måste följa vissa krav
  • Fullmakten är mer flexibel än lagen och kan också innefatta detaljer som avviker från det lagen säger

Övriga saker att fundera på:

  • Vem utser man som intressebevakare – är det en person som i praktiken har möjlighet att ta hand om dina ärenden?
  • Att vara så specifik som möjligt, för att undvika möjliga tvister mellan närstående
  • Tänk på dina egna specifika önskemål gällande vård och andra viktiga ärenden

Värt att notera är också att man inte går miste om någon behörighet genom att uppgöra en fullmakt, utan fullmakten träder ikraft först om och när det framtida behovet uppstår. När den tidpunkten kommer ska fullmakten fastställas av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Efter det börjar den utsedda personen börjar kallas fullmäktig och erhåller först då den behörighet som står i fullmakten.

Vi på Näsman & Båsk ger dig konkreta råd om vad som bör inkluderas och hjälper till med upprättandet av en intressebevakningsfullmakt. Du kan kontakta oss här.