Kuinka haen avioeroa?

Avioeroa haetaan käräjäoikeuteen jätettävällä avioerohakemuksella. Jos olette kumpikin yksimielisiä siitä, että haluatte avioeron, voitte hakea avioeroa yhteisellä, molempien allekirjoittamalla avioerohakemuksella ja toimittaa hakemuksen käräjäoikeuteen. Voit hakea avioeroa myös yksin. Tällöin hakemuksesi annetaan käräjäoikeuden puolesta tiedoksi puolisollesi ja hänelle annetaan myös mahdollisuus antaa lausumansa asiassa.

Kun molempia osapuolia on kuultu asian johdosta, alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika. Jos edelleen harkinta-ajan päätyttyä haluaa erota, on tärkeää, että avioeroa haetaan uudelleen. Tämä ns. avioeron toinen vaihe tarkoittaa käytännössä sitä, että hakija ilmoittaa kirjallisesti käräjäoikeudelle, että haluaa erota vielä harkinta-ajan päättyessä.