Mitä tulisi ottaa huomioon, kun tekee työsopimuksen?

Työsopimus voidaan solmia sekä kirjallisesti että suullisesti, mutta kirjallinen työsopimus tuo useita etuja molemmille osapuolille. Kirjallisen sopimuksen avulla on helpompi jälkeenpäin todeta, mistä on sovittu. Kirjallinen työsopimus on myös vakavasti otettavan työnantajan merkki.

Kun työnantaja suunnittelee työsopimuksen sisältöä, hänen tulee ottaa huomioon ainakin työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki ja alan työehtosopimus pohjaksi. Työnantajaa sitovat monet ehdot, joista ei voi vapaasti päättää.