Vad ska tas i beaktande då man upprättar ett arbetsavtal?

Ett arbetsavtal kan ingås skriftligt eller muntligt men ett skriftligt arbetsavtal medför flera fördelar för båda parterna. Utgående från ett skriftligt avtal är det möjligt att på ett tillförlitligt sätt bevisa vad som kommits överens om. Ett skriftligt arbetsavtal förmedlar dessutom intrycket av att arbetsgivaren är en seriös avtalspartner.

När man som arbetsgivare planerar innehållet i arbetsavtalet ska man åtminstone ha arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, semesterlagen och branschens kollektivavtal som underlag. Det finns många villkor som är bindande som arbetsgivaren därför inte fritt kan bestämma.