näsman & båsk penna i handen

Huoltajuuskiista

Yhteisten lasten huoltajuus tulee ajankohtaiseksi avioeron tai erilleen muuton sattuessa.

Huoltajan tehtäviin kuuluu varmistaa tasapainoinen kasvatus ja hyvinvointi lapsen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Useimmiten vanhemmilla on eron jälkeen yhteishuoltajuus, mutta tietyissä tapauksissa voidaan huoltajuus antaa kokonaan vain toiselle vanhemmalle.

Asioita, joita on tarpeen miettiä:

 • Missä lapset tulevat asumaan?
 • Kuinka lasten tapaamisoikeus vanhempiin toteutetaan käytännössä?
 • Kuinka lasten elatus tullaan jakamaan vanhempien välillä?

Jos te vanhempina olette sopineet, miten lasten huoltajuus jaetaan, voitte tehdä siitä sopimuksen, joka on myös lapsen edun mukainen. Joskus vanhemmilla voi olla eri näkemyksiä siitä, mikä on lapsen parhaaksi – sellaisissa tilanteissa on lain lähtökohta se, että lapsen tarpeet ja näkökulma tulee ottaa ensisijaisesti huomioon.

Kun huomaat, että tilanne on käymässä vaikeaksi, kannattaa ottaa yhteyttä juristiin, jotta pystyt hahmottamaan kokonaistilanteen ja saamaan arvokkaita neuvoja alusta asti.

Kuinka huoltajuuskiistoja ratkaistaan käytännössä?

Prosessi noudattaa yleensä seuraavaa kaavaa:

 1. Vanhemmat kääntyvät juristien puoleen, jotka yhdessä yrittävät löytää kummallekin osapuolelle sopivan ratkaisun
 2. Jos minkäänlaista sopimusta ei saavuteta, voivat osapuolet hakeutua käräjäoikeuden sovitteluun (FOLLO-sovittelu).
 3. Vanhemmat voivat myös pyytää käräjäoikeutta ratkaisemaan asian, ja siinä tapauksessa toisen osapuolista täytyy jättää haastehakemus käräjäoikeuteen.
 4. Käräjäoikeus pyytää toiselta osapuolelta kirjallisen lausuman.
 5. Sosiaaliviranomainen lapsen kotikunnassa tekee selvityksen. Sosiaalityöntekijät tapaavat molemmat vanhemmat sekä lapsen, ja antavat suosituksensa.
 6. Käräjäoikeus kutsuu jossain vaiheessa osapuolet ensin suulliseen valmisteluistuntoon ja sen jälkeen pääkäsittelyyn, jossa kuullaan osapuolia sekä mahdollisia todistajia.
 7. Sosiaaliviranomaisen selvitys on yleensä käräjäoikeuden päätöksen perustana.
 8. Käräjäoikeuden päätöstä voidaan tietyissä tapauksissa käsitellä jopa hovioikeudessa, mutta on harvinaista, että käräjäoikeuden päätöstä muutetaan myöhemmin.

Onko sinulla muita kysymyksiä aiheesta tai tarvitsetko apua? Toimistollamme on yli 20 vuoden kokemus huoltajuuskiistoista, ja autamme sinua mielellämme.