laptop

Konkurssi

Onko sinulla saatavia yritykseltä? Onko omalla yritykselläsi taloudellisia vaikeuksia?

Toimistomme asianajajilla on laaja kokemus konkurssien hoitamisesta, ja he ovat toimineet pesänhoitajina useissa eri konkurssipesissä. Hoidamme konkurssit nopeasti ja tehokkaasti, samalla varmistaen, että kaikkia osapuolia kohdellaan oikein ja asiallisesti.

Sekä yrittäjät että yritykset voidaan asettaa konkurssiin, mikäli velkoja ei makseta velkojien painostuksesta huolimatta. Konkurssipäätöksen yhteydessä määrätään myös pesänhoitaja, jonka tehtävänä on huolehtia konkurssipesästä, selvittää velat ja varat, sekä myydä pois olemassa oleva omaisuus.

Kun omaisuus on myyty ja kaikki konkurssiin liittyvät prosessit ovat valmiita, voidaan velkojille maksaa jako-osuudet ja konkurssi lopettaa. Toimistomme hoitaa konkurssit tehokkaasti – omaisuus myydään yleensä nopeaan tahtiin ja jako-osuudet velkojille maksetaan niin pian kuin mahdollista.

Konkurssimenettelyn keskeiset käsitteet:

  • Velkoja: osapuoli, joka on antanut luottoa velalliselle
  • Pesänhoitaja: tuomioistuimen määräämä henkilö, yleensä asianajaja, joka on vastuussa konkurssimenettelystä
  • Pesäluettelo: erittely konkurssivelallisen varoista, veloista ja vakuuksista
  • Velallisselvitys: kirjallinen selvitys konkurssivelallisesta ja tämän konkurssia edeltäneestä toiminnasta

On myös hyvä tietää, että velkojat käyttävät päätöksentekovaltaa konkurssimenettelyn aikana, ja että pesänhoitajan tehtävä on toimia näiden päätösten mukaan. Pesänhoitajan on oltava kaikkien osapuolten apuna ja tukena, ja pidettävä huolta siitä, että prosessi etenee mahdollisimman sujuvasti. Myös konkurssivelallisen pitää pystyä kääntymään pesänhoitajan puoleen, mikäli jokin prosessin aikana askarruttaa.

Onko sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota yhteyttä