Lantmäteriförrättning

Maanmittaustoimitus

Maanmittauslaitos on Suomessa se taho, joka vastaa erilaisista maanmittaustoimituksista.

Maanmittaustoimitus tulee ajankohtaiseksi, jos haluaa esimerkiksi:

  • muodostaa uuden kiinteistön
  • määrittää olemassa olevan kiinteistön laajuuden
  • muuttaa oikeuksia, jotka ovat yhteydessä tiettyihin kiinteistöihin

Voit lukea lisää erilaisista toimituksista Maanmittauslaitoksen sivuilta täältä.

Voit hakea muutosta Maanmittauslaitoksen tekemiin maanmittaustoimituksiin maaoikeudesta. Maaoikeudet käsittelevät riita-asioita ja valituksia kiinteistötoimituksissa. Näihin kuuluvat valitukset halkomisista, lohkomisista ja rasitetoimituksista sekä lunastus- että tietoimituksista. Oikeusturvavakuutukset kattavat usein suurimman osan maaoikeusasioihin liittyvien prosessien kustannuksista.

Näsman & Båskin juristeilla on erityisosaamista maaoikeuskysymyksissä, mikä on välillä näkynyt myös mediassa. Toimistomme on onnistunut saamaan yhden maaoikeusasian muutettua Korkeimmassa oikeudessa, mitä ei tapahdu kovin usein. Voit lukea siitä lisää täältä.

Asianajotoimisto Näsman & Båsk partners

Onko sinulla kysymyksiä kiinteistöistä?

Me autamme.