Perinnönjako

Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisten kesken.

Sen jälkeen, kun perukirja on valmis ja hyväksytty, voidaan kaikki kuolinpesän varat jakaa kuolinpesän osakkaiden kesken perinnönjaossa. Jos kuolinpesän osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen siitä, kuinka omaisuus tulisi jakaa, voidaan kuolinpesälle määrätä pesänselvittäjä ja pesänjakaja.

Mikä ero on pesänselvittäjällä ja pesänjakajalla?

Käräjäoikeus voi määrätä pesänselvittäjän sellaisissa tilanteissa, kun kuolinpesän osakkaat eivät keskenään pysty sopimaan siitä, kuinka pesän varallisuutta tulee hoitaa. Silloin pesänselvittäjän tehtävä on edustaa kuolinpesää, hoitaa mahdolliset velat ja jopa hakea konkurssia, mikäli se olisi tarpeellista.

Pesänjakajan tehtävä on taas saada kuolinpesän osakkaat sopimaan siitä, kuinka omaisuus osakkaiden kesken jaetaan. Pesänjakajalla on myös valtuus määrätä, kuinka varallisuus jaetaan, jos osakkaat eivät pääse yhteisymmärrykseen.

Voi olla myös muita syitä pesänselvittäjän määräämiselle:

  • Jos kuolinpesän osakkaat eivät syystä tai toisesta voi hoitaa pesää
  • Jos kuolinpesä on monimutkainen tai jaettavaa omaisuutta on paljon
  • Jos kuolinpesällä on useampi osakas, jotka vielä asuvat kaukana toisistaan
  • Jos kuolinpesällä on velkoja, jotka uhkaavat jäädä maksamatta

Samalla tavalla kuin perunkirjoituksessa, maksetaan pesänselvittäjän ja -jakajan kustannukset tavallisesti kuolinpesän varoista. Kustannukset riippuvat hyvin pitkälti siitä, miten monimutkainen kuolinpesä on ja kuinka paljon selvitystyötä vaaditaan.

Onko sinulla kysyttävää aiheesta tai haluatko arvion perinnönjaon hinnasta?