Christian Näsman

Tietoa Christianista

Christian valmistui oikeustieteen kandidaatiksi 1993 Turun yliopistosta ja sai varatuomarin arvonimen 1995. Tämän jälkeen hän on työskennellyt muun muassa Vaasan hovioikeudessa, käräjätuomarina, sekä poliisipäällikkönä. Vuodesta 2001 Christian on työskennellyt kokopäiväisesti asianajajana. Vuosien aikana hän on edustanut menestyksekkäästi asiakkaitaan kaikissa oikeusasteissa, mukaan lukien maaoikeus, Korkein oikeus sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.

Erityisosaaminen

  • oikeudenkäynnit
  • rakennuskiistat
  • kiinteistökauppariidat
  • perinnönjaot ja ositukset
  • maaoikeusasiat
  • konkurssit ja yrityssaneeraukset