Christian Näsman

Om Christian

Christian fick sin juristexamen 1993 från Åbo universitet och blev vicehäradshövding 1995. Därefter har han tjänstgjort bland annat vid Vasa hovrätt, som tingsdomare och som polischef. Han har under åren representerat sina klienter framgångsrikt i alla rättsinstanser, även jorddomstolen, Högsta domstolen och Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Specialkunnande inom:

  • rättegångar
  • byggnadstvister
  • arvskiften och avvittringar
  • jorddomstolsärenden
  • konkurser och företagssaneringar