Perunkirjoitus

Kuka on vastuussa perunkirjoituksesta? Mitä dokumentteja siihen tarvitaan? Nämä ovat yleisimpiä kysymyksiä perunkirjoituksesta. Vastaukset löydät alta.

Perunkirjoitus täytyy lain mukaan laatia kolmen kuukauden sisällä siitä, kun henkilö on kuollut. Se on kirjallinen asiakirja, josta käy ilmi henkilön varat ja velat sekä perilliset. Testamentti voi myös vaikuttaa siihen, kenestä tulee kuolinpesän osakas tai perillinen.

Kenen vastuulla perukirjan teko on?

  • Sen, joka hallinnoi kuolinpesän varallisuutta ja omaisuutta
  • Pesänselvittäjän
  • Testamentin toimeenpanijan (jos vainaja on sellaisen määrännyt)
  • Jonkun toisen, joka on asiassa osallisena tilanteesta riippuen

Mitä asiakirjoja tarvitaan?

Kaikissa tapauksissa tarvitaan sukuselvitys sekä tiedot vainajan varoista ja veloista. Jos vainajan puoliso elää vielä, tulee tämänkin varat ja velat selvittää.

Verotuksellisesti on hyvä miettiä perukirjaan kirjattavan omaisuuden arvo, sillä muuten voidaan joutua maksamaan luovutusvoittoveroa myytäessä perinnöksi saatua omaisuutta.

Voi myös olla hyvä tietää, että perunkirjoitus kustannetaan yleensä kuolinpesän varoista. Kun perukirja valmistuu, on seuraava askel perinnönjako. Voit lukea aiheesta lisää täältä.

Perukirjan laatiminen on yleensä hyvin tavanomainen prosessi. Usein ilmaantuu kuitenkin epäselvyyksiä tai kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten verotus on otettava huomioon tai kuinka testamenttia tulisi soveltaa, ja siksi on syytä kääntyä juristin puoleen.

Meillä on kattava kokemus perukirjojen laatimisesta kolmella eri kielellä.