Bouppteckning

Vem är det som ansvarar för att göra bouppteckningen? Och vilka dokument behövs? Det här är några av de vanligaste frågorna vi får kring bouppteckningar och svaren hittar du nedan.

En bouppteckning är något man enligt lag måste göra när en person gått bort. En bouppteckning är ett skriftligt dokument där det framkommer både tillgångar och skulder samt vilka som är arvingar till den avlidne. Ett testamente kan också påverka vem som blir dödsbodelägare eller arvinge. 

Vem ansvarar för att det görs en bouppteckning?

Svaret på den frågan varierar från situation till situation, men i huvudsak är det:

  • Den som förvaltar dödsboets förmögenhet och egendom
  • En boutredningsman
  • En testamentsexekutor (om den avlidne förordnat en sådan)
  • Någon annan som saken tillhör, beroende på situationen

Vilka dokument behöver man?

I alla situationer behövs släktutredning och uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder. Om den avlidnes maka eller make ännu lever ska också dennes tillgångar och skulder redogöras för.

Det kan vara skattemässigt lönsamt att fundera över till vilket värde egendomen antecknas i bouppteckningen, eftersom man annars kan råka ut för skatt på överlåtelsevinst vid försäljning av den egendom man ärvt.

Det som också kan vara bra att känna till är att kostnaderna för en bouppteckning vanligtvis betalas från dödsboets tillgångar. Då bouppteckningen är klar kan nästa steg i processen börja, det vill säga arvskiftet. Du kan läsa mer om ämnet här

Att upprätta en bouppteckning är ofta en relativt standardiserad process. Men ofta dyker det upp oklarheter eller frågor, till exempel kring hur beskattningen ska tas i beaktande eller hur ett testamente ska tillämpas och därför är det skäl att anlita en jurist.

Vårt team har lång erfarenhet av att upprätta bouppteckningar, på tre olika språk.