Työsuhteet

Oletko tietoinen oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi työnantajan roolissa?

On hyvä muistaa, että myös työnantajalla on oikeuksia työsuhteessa. Työntekijä on esimerkiksi velvollinen suorittamaan tehtävänsä työsopimuksen mukaisesti. Työnantaja voi tarjota myös muita työtehtäviä, ja hänellä on laaja oikeus päättää, miten työ suoritetaan. Molempien osapuolten vuoksi on hyvä, jos heti alusta alkaen tehdään kirjallinen työsopimus ja että samalla tarkistetaan myös, onko olemassa työehtosopimus, jota tulee noudattaa.

On olemassa esimerkkejä työnantajista, jotka ovat vuosien ajan noudattaneet työsopimuksia, joiden he eivät tienneet olevan ristiriidassa sitovan työehtosopimuksen kanssa. Kun työntekijät ovat sittemmin alkaneet vaatia korvauksia tai etuuksia, on isku työnantajalle ollut varsin suuri. On tietysti toivottavaa välttää tällaisia tilanteita, ja se voidaan parhaiten tehdä palkkaamalla asiantunteva lakimies.

Työlainsäädäntö kattaa myös työturvallisuuden, jota säätelee työsuojelulaki. Jos työnantaja ei noudata näitä säännöksiä, voi se johtaa rangaistukseen tai vahingonkorvauksiin. Kun työpaikalla tapahtuu onnettomuuksia, ei ole harvinaista, että organisaatiossa esimiehet ja johtajat tuomitaan työsuojelurikoksista. Työturvallisuuden noudattamisen varmistamiseksi organisaation kaikilla tasoilla tarvitaan hyvin laadittu suunnitelma ja toimiva seurantajärjestelmä.

Onko sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota yhteyttä

Jätäthän yhteystietosi, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.