Arbetsförhållanden

Är du medveten om dina rättigheter och skyldigheter i rollen som arbetsgivare?

Det är bra att komma ihåg att arbetsgivaren också har rättigheter i arbetsförhållandet. Arbetstagaren är till exempel skyldig att utföra uppgifterna enligt arbetsavtalet. Arbetsgivaren kan även ge andra arbetsuppgifter och har en omfattande rätt att bestämma hur jobbet ska utföras. För båda parters skull är det bra om man från början gör upp ett skriftligt arbetsavtal och att man samtidigt kontrollerar om det finns ett gällande kollektivavtal som ska följas.

Det finns exempel på arbetsgivare som i åratal följt arbetsavtal som de inte visste har varit i strid med ett bindande kollektivavtal. När arbetstagarna sedan krävt kompensationer eller förmåner har smällen blivit mycket stor för arbetsgivaren. Sådana situationer är det förstås önskvärt att undvika och det gör man bäst genom att anlita en sakkunnig jurist.

Arbetsrätten omfattar också arbetarskyddet som regleras av arbetarskyddslagen. Om inte arbetsgivaren följer dessa bestämmelser kan det leda till straff eller skadestånd. När olyckor inträffar på arbetsplatsen är det inte ovanligt att förmännen och cheferna högre upp i arbetsorganisationen blir fällda för arbetarskyddsbrott. För att säkerställa att arbetarskyddet efterföljs på alla nivåer inom organisationen krävs det en väl utarbetad plan samt ett fungerande uppföljningssystem.

Har du frågor kring ämnet?

Ta kontakt

Vänligen lämna ditt meddelande nedan, så kontaktar vi dig inom kort.