Työsuhteet

Työsuhde on asia, joka koskettaa kaikkia työntekijöitä – tavalla tai toisella.

Työntekijälle

Työsuhteet voivat olla joskus haastavia. Tyypilliset kysymykset, joita kohtaamme päivittäisessä työssämme liittyvät työsopimuksiin. Päteekö suullinen sopimus? Kuinka työsopimusta tulisi tulkita suhteessa alan työehtosopimukseen? Mitkä ovat minun vähimmäisoikeuteni? Meillä Näsman & Båskilla on pitkä kokemus työoikeudellisten kysymysten hoitamisesta, ja olemme olleet mukana onnistuneissa oikeudenkäynneissä, joissa kyse on ollut nimenomaan työntekijöiden oikeuksista.

Tiesitkö?
Palkkamääräykset sisältyvät yleensä yksittäiseen työsopimukseen, mutta tämän lisäksi vähimmäispalkkaa säännellään kyseisen alan työehtosopimuksessa. Jokaisen työntekijän tulisi selvittää, mikä työehtosopimus koskee kyseistä alaa, jotta voidaan selvittää vähimmäispalkka ja vähimmäisedut. Yleiset työehtosopimukset löytyvät osoitteesta Finlex.fi.

_Y5A0914-2

Herättikö aihe kysymyksiä?