Arbetsförhållanden

Arbetsförhållanden är något som berör alla arbetstagare – på ett eller annat sätt.

Till dig som är arbetstagare

Typiska frågor vi stöter på i vårt dagliga arbete handlar om arbetsavtal. Gäller avtalet om det är muntligt? Hur ska arbetsavtalet tolkas i relation till kollektivavtalet för branschen? Vilka är mina minimirättigheter? Vi på Näsman & Båsk har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och har även varit med i framgångsrika rättegångsprocesser där frågorna handlat om just arbetstagarnas rättigheter. 

Visste du?
Bestämmelser om lönen ingår vanligtvis i det enskilda arbetsavtalet, men vid sidan av detta avtal regleras minimilönen oftast i den specifika branschens kollektivavtal. För att ta reda på vad som är minimilön och minimiförmåner borde varje arbetstagare reda ut vilket kollektivavtal som gäller för ifrågavarande bransch. Allmänt gällande kollektivavtal kan hittas på Finlex.

_Y5A0914-2

Väckte ämnet frågor?