Kuinka laadin testamentin?

Testamentin tulee olla sinun omakätisesti allekirjoittama kahden todistajan läsnä ollessa. Todistajat eivät saa olla sukulaisiasi eikä todistajana oleva henkilö saa muutenkaan vaikuttaa testamentin sisältöön. Todistajien pitää tietää, että he todistavat testamentin allekirjoittamisen, mutta sinun ei kuitenkaan tarvitse paljastaa heille testamentin sisältöä.

Koska testamentin muotovaatimukset ovat erittäin tiukat ja testamentin sisällön tulkinta on usein oikeudellisesti vaativaa, on aina syytä antaa testamentin laatiminen asiantuntijan hoidettavaksi.

Säilytä testamenttiasi muiden arvopapereidesi kanssa jossakin turvallisessa paikassa esimerkiksi pankin tallelokerossa.