Hur gör jag upp ett testamente?

Ditt testamente måste vara undertecknat av dig och bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente men du har ingen skyldighet att informera dem om innehållet.

Eftersom testamentets formkrav är mycket stränga och tolkningen av testamentets innehåll ofta är juridiskt krävande, finns det skäl att alltid göra upp testamentet tillsammans med en sakkunnig.

Kom ihåg att förvara ditt testamente på en trygg plats, till exempel i ett bankfack.