Kuinka pitkään pitää maksaa vuokraa, kun on sanonut asunnon irti?

Kun vuokralainen irtisanoo vuokra-asunnon, on irtisanomisaika yksi (1) kuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen on tehty, ellei ole sovittu muuta. Sopimusehto, joka pidentää vuokralaisen irtisanomisaikaa, on pätemätön ja siksi ilman vaikutusta. Vuokra maksetaan vielä irtisanomiskuukauden ajalta.