Hur länge är man tvungen att betala hyra då man sagt upp sin bostad?

Då hyresgästen säger upp hyresbostaden är uppsägningstiden en (1) månad. Uppsägningstiden räknas från den sista dagen i den kalendermånad, under vilken uppsägningen har skett, om man inte kommit överens om något annat. Ett avtalsvillkor som förlänger hyresgästens uppsägningstid är ogiltigt och därmed utan verkan. Hyra ska betalas ännu för uppsägningsmånaden.