Kuka maksaa elatusta lapselle?

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta oman elatuskykynsä mukaan. Arvioitaessa vanhemman kykyä vastata lapsen elatuksesta otetaan huomioon vanhemman ikä, työkyky ja mahdollisuudet ansiotyöhön, käytettävissä olevat varat sekä heidän muut lakiin perustuvat elatusvelvollisuutensa.

Se vanhempi, joka ei muutoin huolehdi lapsen jokapäiväisestä elättämisestä, osallistuu kustannuksiin maksamalla elatusapua lapselle. Elatusavun määrä ja muut maksuun liittyvät ehdot vahvistetaan sopimuksella tai oikeuden antamalla tuomiolla.