Vem ska betala underhåll för barnen?

Föräldrarna svarar efter sin förmåga för barnets underhåll. Vid bedömandet av föräldrarnas förmåga att underhålla barnet beaktas bland annat ålder, arbetsförmåga och möjligheter att delta i förvärvsarbete, beloppet av tillgångar och inkomster samt deras övriga, på lag grundade underhållsansvar.

Föräldrar, som inte på annat sätt ansvarar för barnets dagliga levnadskostnader, deltar i kostnaderna för underhållet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Underhållsbidragets belopp och övriga detaljer kring betalning fastställs genom avtal eller dom.