Miksi tarvitaan testamentti?

Jos haluaa määrätä omaisuuden jakautumisesta perillisten kesken toisin kuin laissa määrätään, pitää tehdä testamentti. Testamentin tarkoituksena on, että omaisuus jaetaan niin kuin testamentin tekijä itse parhaaksi näkee. Jos taas halutaan, että kukin lapsi saa yhtä ison osan kaikesta omaisuudesta, testamenttia ei tältä osin tarvita.