Varför behöver man ett testamente?

Om man vill göra ändringar i den arvsordning som lagen fastställer behöver ett testamente göras upp. Avsikten med ett testamente är att fördela egendomen man äger enligt vad man själv tycker är det bästa. Anser man att barnen ska få lika del i all egendom behöver man av den orsaken inte göra upp något testamente. Däremot kan det finnas andra skäl för ett testamente, till exempel att man vill utesluta giftorätten för arvingarnas eventuella makar.