Mitä voin tehdä, jos minut on mielestäni irtisanottu väärin perustein?

Ennen kuin työnantaja irtisanoo tai purkaa työsopimuksen, tulee työnantajan antaa työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi ja kertoa tälle syy irtisanomiseen tai työsuhteen purkamiseen.

Työnantajan tulee ennen työsuhteen irtisanomista niin hyvissä ajoin kuin mahdollista ilmoittaa työntekijälle irtisanomisen syyt sekä ohjeistaa työntekijää työvoimatoimiston tarjoamista työllistämispalveluista. Työnantaja voi joutua maksamaan työntekijälle korvausta laittomasti puretusta työsopimuksesta.