Vad kan jag göra om jag anser att jag blivit uppsagd på felaktiga grunder?

Innan arbetsgivaren säger upp eller häver ditt arbetsavtal måste arbetsgivaren ge dig tillfälle att bli hörd om orsakerna till att avtalet sägs upp eller hävs.

I så god tid som möjligt före arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet, ska arbetsgivaren informera den som blir uppsagd om grunderna för uppsägningen och om alternativen samt i vissa fall om den arbetskraftsservice som arbetskraftsbyrån erbjuder. En arbetsgivare som avslutat ett arbetsavtal utan giltig grund kan bli skyldig att betala ersättning till dig som arbetstagare.