Pitääkö rikoksen asianomistajan (uhrin) maksaa itse kuluistaan asianajajan käyttämisestä?

Jos joudut rikoksen uhriksi, sinulla on aina oikeus vahingonkorvaukseen syntyneistä esine- ja henkilövahingoista. Nämä vahingot koostuvat useimmiten matkakuluista (esim. ambulanssikuljetus), lääkkeistä, rikkoutuneista vaatteista sekä kivusta ja särystä. Uhri voi vaatia myös korvausta henkisestä kärsimyksestä tietyissä erityisissä olosuhteissa. Asianomistajan on yleensä vaikea esittää itse näitä vaatimuksia, ja silloin voi olla hyvä turvautua lainopilliseen avustajaan.

Useimmissa tapauksissa voidaan kotivakuutuksesta myöntää oikeusturvaa, ja silloin vakuutusyhtiö korvaa suurimman osan asianajajakuluista – yleensä 85%. Tietenkin kaikkia asianajajakuluja vaaditaan syytetyltä oikeudenkäynnissä, mutta asianomistaja vastaa kuitenkin itse oman avustajansa palkkion maksamisesta. Avustajakulut tai niin sanotut oikeudenkäyntikulut vaaditaan sitten tuomion mukaisesti tuomitulta.