Måste man som målsägande (offer) i ett brottmål själv betala sina kostnader för anlitande av advokat?

När man blir utsatt för ett brott har man alltid rätt till skadestånd för uppkomna sak- och personskador. Dessa skador består oftast av resekostnader (till exempel ambulanstransport), mediciner, förstörda kläder och ersättning för sveda och värk. Offret kan även yrka på ersättning för själsligt lidande under vissa specifika omständigheter. Målsäganden har i allmänhet svårt att själv föra fram dessa yrkanden, och då kan en advokat anlitas för att sköta detta.

I de flesta fall kan man beviljas rättsskydd via sin hemförsäkring och då ersätter försäkringsbolaget största delen av advokatkostnaderna – i normala fall 85 %. Givetvis yrkas alla advokatkostnader av den åtalade i rättegången, men det är målsäganden som anlitat advokaten som ändå ansvarar för betalningen till sitt eget ombud. Advokatkostnaderna, eller även kallat rättegångskostnaderna, drivs sedan in av den dömde i enlighet med domen.