Koti & asuminen Näsman & Båsk

Koti & asuminen

Riippumatta siitä asuuko yksin vai yhdessä, vuokralla vai omistusasunnossa tulee aika-ajoin eteen kysymyksiä, jotka koskevat kotia ja asumista.

Asuntokaupat

Asunnon myynti tai ostaminen herättävät usein kysymyksiä ja epävarmuutta – kosteusvauriot, odottamattomat rahoitusvastikkeet tai yllättävä reklamaatio jo myydystä asunnostasi.

Vuokrasopimukset

Vuokrasopimuskin on yleensä helppo tehdä, mutta jos vuokranantaja ja asukas myöhemmin joutuvat erimielisyyksiin, voi olla epäselvää, kenen vastuulla mikäkin asia on. Mikä esimerkiksi määritellään ”tavalliseksi kulumiseksi” ja missä tilanteissa vuokrasopimus voidaan purkaa?

Kiistat

Kiistat syntyvät usein yllä mainittujen kysymysten seurauksena – monesti voi olla kyse esimerkiksi kosteusvauriosta tai jostain muusta viasta, joka ei ole tullut esiin välitysprosessin aikana. Riippumatta siitä, oletko myyjä tai ostaja, voi ammattiapu olla tarpeen prosessin nopeuttamiseksi sekä kustannusten pienentämiseksi. Asumiseen liittyvissä kiistoissa on yleensä mahdollista hakea oikeusturvaa kotivakuutuksen kautta.

Yhtiökokoukset

Olemme myös usein edustaneet niin asunnonomistajia kuin hallitustakin yhtiökokouksissa. Näin on pystytty pitämään huolta siitä, että kokouksessa tehdyt päätökset ovat olleet juridisesti sitovia.

Maanmittaustoimitukset

Maanmittaustoimitusten avulla voidaan muodostaa uusia kiinteistöjä tai muuttaa olemassa olevia – esimerkiksi lohkomalla tai halkomalla. Päätökset tekee maanmittauslaitos, ja jos niihin haluaa hakea muutosta, voi sen tehdä maaoikeuden kautta. Toimistomme on edustanut monia osapuolia sekä maaoikeudessa että erilaisissa toimituksissa, ja meillä on pitkä kokemus näistä asioista.