Oletko ajattelut, että antaisit lapsillesi tai lastenlapsillesi lahjoja verovapaasti?

Lantmäteriförrättning

Usein on verotuksellisesti järkevintä antaa varallisuutta lahjoina perillisille jo elinaikana eikä vasta perintönä.

Mitä sitten voidaan antaa lahjana verovapaasti? Monet varmasti tietävät, että rahaa voi antaa lahjana verovapaasti 4.999 euroon saakka joka kolmas vuosi. Tämä lasketaan yhden lahjanantajan sekä -saajan välillä eli esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat antaa samalle lapselle 4.999 euroa verovapaasti joka kolmas vuosi. Rahalahjoja voidaan antaa myös vaikka lastenlapsille tai perheen ulkopuolisille henkilöille.

Verovapaa koti-irtaimisto

Monet eivät sen sijaan tiedä sitä, että vanhempi voi antaa rahalahjojen lisäksi koti-irtaimistoa lahjaksi lapsilleen. Koti-irtaimistoksi luetaan esimerkiksi sisustusesineet sekä kodinkoneet (ei taide-esineet). Vanhemmat voivat myös sisustaa lapsensa opiskelija-asunnon tarvittavilla tavaroilla ilman, että sitä katsottaisiin lahjaksi, josta tulisi maksaa lahjaveroa.

Lahjana annetun koti-irtaimiston verovapaa enimmäismäärä on myös 4.999 euroa. Arvo voi olla järkevä pitää alle 4.000 eurossa, sillä silloin sitä ei oteta huomioon, kun lasketaan yhteen 3 vuoden aikana samalta lahjanantajalta saatuja lahjoja.

Koti-irtaimistoa voi siis antaa lahjana useita kertoja kolmen vuoden aikana samalle lahjansaajalle, mikäli lahjan arvo yhdellä kertaa on alle 4.000 euroa. Mikäli koti-irtaimistolahjan arvo on 4.000 euroa tai yli, lasketaan lahjojen arvot yhteen kolmen vuoden ajalta, samalla tavalla kuin rahalahjat. Helpointa on siis pitää koti-irtaimistolahjan arvo aina alle 4.000 eurossa, sillä silloin niitä voidaan antaa tiheämmin kuin kolmen vuoden välein.

Vuokra- ja ruokakuluja voi maksaa verovapaasti

Vanhemmilla on mahdollisuus tukea lapsiaan taloudellisesti myös muilla tavoin ilman veroseuraamuksia. Vanhempi voi maksaa lapsensa asumiskuluja, opiskelumaksuja sekä muita elatuskuluja opiskeluajalta. Vanhemman on siis mahdollista esimerkiksi maksaa lapsen vuokra tai ruokaostokset. Edellytyksenä on, että rahoja ei anneta lapsen tilille vaan että laskut tai kulut maksetaan suoraan niiden vastaanottajalle (vuokranantajalle tai ruokakauppaan).

Lahjanluonteisella kaupalla verohyötyjä

Yksi tapa siirtää omaisuutta lapsille edullisesti on lahjanluonteisen kaupan avulla. Vanhemmat voivat myydä omaisuuttaan (esimerkiksi kesämökin) lapsilleen alle käyvän arvon ilman että se katsotaan lahjaksi. Myyntihinnan tulisi kuitenkin olla yli 75 % käyvästä arvosta.  

Jos kesämökin arvo on 100.000 euroa voi sen myydä lapselle 76.000 euron hintaan ilman, että sitä katsotaan lahjan antamiseksi. Mikäli mökki myydään 60.000 eurolla tulee koko kauppahinnan ja käyvän arvon välisestä erotuksesta maksaa lahjaveroa. Lahjan arvoksi katsottaisiin siis 40.000 euroa, jos mökki myytäisiin 60.000 eurolla.

Mikäli lapsella ei ole rahaa maksaa kauppasummaa, voidaan asia ratkaista niin, että vanhempi lainaa kauppasumman lapselle. Laina voi olla koroton, mutta velkakirja sekä lainan maksusuunnitelma täytyy tehdä. Tavallisesti lapsi lyhentää lainaa samassa tahdissa kuin jos se olisi otettu pankista. Etuna järjestelyssä on, että lahjanluonteinen kauppa mahdollistuu ja että lapsen ei tarvitse maksaa lainan perustamiskuluja tai korkoa.

Oskar Sundback
Asianajaja, partner