Har du funderat på att ge skattefria gåvor till dina barn eller barnbarn?

Lantmäteriförrättning

Det är oftast skattemässigt smart att ge gåvor till sina arvingar redan medan man lever, istället för att spara allt till arvet.

Vad kan man då ge skattefritt som gåva? Många känner säkert till att man får ge direkta penninggåvor skattefritt till ett belopp av 4.999 euro vart tredje år. Denna tid räknas mellan samma gåvogivare och gåvotagare, vilket betyder att båda föräldrarna skattefritt kan ge 4.999 euro var till samma barn med tre års mellanrum. Dylika penninggåvor kan förstås också ges till barnbarnen eller någon utanför familjen.

Skattefria bohagsgåvor

Vad många däremot kanske inte vet är att du som förälder vid sidan av penninggåvor också kan ge så kallade bohagsgåvor till dina barn. Med bohagsgåvor menas till exempel inredning och hushållsmaskiner (dock ej konstföremål). Det är alltså möjligt att inreda barnets studiebostad med allt som behövs utan att detta anses utgöra en gåva som ger upphov till beskattning.

Maxbeloppet för bohagsgåvan är också 4.999 euro, men det kan ändå löna sig att hålla gåvans värde under 4.000 euro. Om bohagsgåvans värde understiger 4.000 euro beaktas den nämligen inte i sammanräkningen av de gåvor som fåtts från samma gåvogivare under en treårsperiod.

Man kan alltså ge flera bohagsgåvor som understiger 4.000 euro till samma mottagare, men genast som bohagsgåvans värde är 4.000 euro eller mer räknas de ihop på samma sätt som penninggåvor (i tre års perioder). För att vara på säkra sidan är det alltså lättast att alltid hålla gåvans värde under 4.000 euro, för då kan man ge flera bohagsgåvor med jämna mellanrum.

Hyra och mat får ges skattefritt

Det finns också andra sätt för föräldrar att stöda sina barn ekonomiskt, utan att det får skattepåföljder. Som förälder kan du nämligen också bekosta ditt barns boende, underhåll och studieavgifter under studietiden.
Det är helt möjligt att exempelvis betala hyran för studiebostaden eller öppna ett konto i en mataffär där barnet får handla. Huvudsaken är att betalningarna inte går via ditt barns konto, utan att de går direkt till mottagaren (hyresvärden eller mataffären).

Gåvoartat köp ger skatterabatt

Ett annat sätt att förmånligt överföra egendom till barnen är genom ett så kallat gåvoartat köp. Som förälder kan man sälja egendom (till exempel en sommarstuga) till sitt barn till ett pris som understiger gängse värde utan att detta anses utgöra en gåva. Köpesumman bör ändå vara mer än 75 % av gängse värdet.

Om sommarstugan är värd 100.000 euro kan den alltså säljas till barnet för 76.000 euro utan att mellanskillnaden beskattas som gåva. Säljs den för 60.000 euro gåvobeskattas däremot hela mellanskillnaden upp till det gängse värdet. Gåvans värde skulle i det här exempelfallet alltså beräknas vara 40.000 euro, om stugan säljs för 60.000 euro.

Om barnen inte har pengar att betala köpesumman kan detta lösas genom att du som förälder lånar köpesumman till ditt barn. Lånet kan vara räntefritt, men ett skuldebrev med en amorteringsplan bör uppgöras. Brukligt är att barnet amorterar på beloppet i samma takt som om lånet skulle vara taget från en bank. Fördelen med detta upplägg är att det möjliggör det gåvoartade köpet, och att barnet inte behöver betala uppläggningskostnader eller ränta på lånet.


Oskar Sundback
Advokat, partner