Björn Båsk

Om Björn

Björn utexaminerades som jurist i september 2001 från Åbo universitet, varefter han auskulterade vid Pargas tingsrätt i Åbo och blev utnämnd till vicehäradshövding i oktober 2002. Sedan dess har Björn arbetat på byrån, och han blev medlem i Finlands Advokatförbund år 2005. Björn inträdde som partner på byrån i april 2009.

Specialkunnande inom:

  • konkurser
  • företagssaneringar
  • avtal
  • företagsrådgivning
  • rättegångar
  • byggnadstvister