Anna 11

Om Anna

Anna fick sin juristexamen från Umeå universitet i mars 2020. Hon började arbeta hos oss 2019 som praktikant och fortsatte efter erlagd examen som jurist. Förutom kunskap om både de finska och svenska rättssystemen, har Anna även kännedom om common law rättsordningen till följd av utbytesterminer både i Kanada och Storbritannien. Under studietiden har hon även förvärvat erfarenheter från försäkringsbranschen.

Anna är ett rättegångsbiträde med tillstånd, och har avlagt advokatexamen. Anna är även ett offentligt köpvittne.

Specialkunnande inom:

  • konsumentfrågor
  • testamenten
  • intressebevakningsfullmakter
  • bouppteckningar och arvskiften
  • företagskonsultation och avtal