Frida1

Om Frida

Frida fick sin juristexamen från Helsingfors universitet i juni 2022. Hon började arbeta hos oss som jurist i mars 2023 och har under studietiden även utfört praktik vid byrån. Frida har tidigare arbetat som jurist vid en juridisk byrå. Under studietiden har hon även utfört praktik vid Österbottens polisinrättning och Vasa förvaltningsdomstol, samt arbetat inom såväl betalningsrörelse som med juridiska frågor vid Närpes Sparbank.

Frida är även offentligt köpvittne.