Oskar 11

Om Oskar

Oskar utexaminerades som juris magister från Åbo universitet på våren 2013. Han började jobba hos oss i februari 2017 och före det har han arbetat på Skatteförvaltningen samt på Nordea Bank som bankjurist. Vid sidan av studierna har Oskar även utfört praktik vid Åbo hovrätt. Oskar blev medlem i Finlands Advokatförbund 2019 och är partner på byrån sedan 2020.

Specialkunnande inom:

  • företagsärenden
  • avtal
  • arvsskatteplanering
  • konkurser
  • testamenten
  • arvskiften och avvittringar
  • rättegångar
  • byggnadstvister