Riina Rönty

Om Riina

Riina utexaminerades som rättstradenom från Vasa yrkeshögskola i maj 2020. Hon började arbeta hos oss som assistent i början av 2020. Vid sidan av studierna har hon tidigare arbetat vid rättshjälpsbyrån, på tingsrätten och vid polisens tillståndsövervakning.