Testamente

Önskar du att din egendom fördelas på något annat sätt än vad som sägs i lagen?

Om svaret på frågan är ja, så bör du upprätta ett testamente. Genom testamentet kan man – inom vissa gränser – styra egendomen till specifika mottagare. Det här är särskilt viktigt för sambopar, eftersom sambor inte ärver varandra automatiskt. 

Ett testamente är ett dokument där en person bestämmer hur den egendom och förmögenhet som han eller hon äger skall fördelas vid personens bortgång. För att testamentet skall vara juridiskt bindande krävs att vissa formkrav uppfylls, bland annat egenhändig underteckning och två ojäviga vittnen.

Våra jurister är experter på testamenten och hjälper gärna till med att försäkra att din egendom delas ut enligt dina önskemål i framtiden.

Anna Harkkila, juristi Asianajotoimisto Näsman & Båsk

Väckte ämnet frågor?