Agera i tid vid betalningssvårigheter

Maksuvaikeudet

Företagssanering kan vara ett alternativ till konkurs vid betalningssvårigheter

Om ditt företag har hamnat i betalningssvårigheter, som inte enbart är tillfälliga, är det hög tid att agera. I denna artikel redogörs kort för vad en företagssanering innebär, och hur den går till i praktiken.

Du kan läsa hela artikeln här.