Äktenskap

När du bestämmer dig för att gifta dig behöver du be om en hindersprövning från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller församlingen i god tid. Det är också bra att tänka på vilka efternamn ni ska ta. Om exempelvis en av er eller båda redan har barn från ett tidigare förhållande, eller om du på annat sätt vill begränsa den andras rätt till din egendom, är det en bra idé att överväga ett äktenskapsförord.

Giftorätten, som tillkommer med ett äktenskap, innebär att båda makarna har rätt till hälften av den gemensamma egendomen, när äktenskapet upphör. På samma sätt tillämpas giftorätten i ett eventuellt fall av skilsmässa – då har båda parterna i vanliga fall också rätt till hälften av egendomen, oberoende av vem som ursprungligen köpt, ärvt eller på annat sätt förvärvat den. Om giftorätten däremot utesluts, kan det även inverka på arvets storlek för arvingarna.

Ett äktenskapsförord är ett avtal som ingås mellan makar eller blivande makar, där man gemensamt kan komma överens om att varkendera eller endera av parterna inte har giftorätt till varandras nuvarande eller framtida egendom. Notera att äktenskapsförordet måste registreras hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att gälla. Om ni bestämmer er för att upprätta ett äktenskapsförord, betyder det i praktiken att er gemensamma egendom kommer delas i enlighet med det som sägs i äktenskapsförordet – i fallet av en eventuell skilsmässa.

Även om ett äktenskapsförord vanligtvis är mycket kort, kan dess innehåll få en mycket stor ekonomisk betydelse.